AVRUPA TOPLULUĞU MARKA TESCİLİ
AVRUPA TOPLULUĞU MARKASI (CTM) 

Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamı için geçerli olan, Topluluk Markası tescili 02.04.1996 tarihinde başlamıştır. Devir Patent Tescil Ofisi olarak yurtdışı marka tescili işlemlerinde uzman vekillerimiz tarafından hizmet vermekteyiz.

Başvurular İspanya'nın Alicante şehrinde kurulmuş olan TOPLULUK MARKA VE TASARIM OFİSİ (OHİM), ya da Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin Marka ofislerinden birine veya Benelüx Marka ofisine yapılabilmektedir. Tescil ile ilgili değerlendirme “OHİM” de yapılmaktadır. 

Topluluk Markasının Geçerli olduğu Ülkeler ; Avusturya, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Portekiz, İrlanda, İtalya, İsveç, Lüksemburg, Yunanistan. 

TOPLULUK MARKA TESCİL İŞLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

• Topluluk Markasının tescili için başvurusu yapılacak markanın Avrupa Topluluğu'na dahil bütün ülkelerde tescil edilmeye bir engelinin olmaması şarttır. Yapılan başvurular , sisteme dahil bütün ülkelerde ayrı ayrı incelendiğinden , topluluğun sadece bir ülkesinde dahi tescile engel bir durum varsa, Topluluk Markası Tescili yaptırmak mümkün değildir. 

• Başvurunun yapılmasından itibaren yaklaşık 6-7 ay sonra OHİM her üye ülkeden ayrı ayrı aldığı araştırma sonuçlarının raporunu başvuru sahibinin bilgi edinmesi ve muhtemel itirazları tespit edebilmesi için, başvuru sahibine göndermektedir. 

• Başvuru, yaklaşık 3 ay sonra Topluluk Marka Bülteninde yayınlanır. Üç ay süreyle üçüncü kişilerin itirazına açılmaktadır. 

• Başvuruya itiraz edilmişse, OHİM yaklaşık beş ay içinde itiraz ile ilgili bilgi vermektedir. 

• İtiraz yapıldığı zaman üç seçenek ortaya çıkmaktadır: 

-İtiraz yapan firma ile anlaşma yoluna gidilebilir. Anlaşma yoluna gitme seçeneği ancak iki tarafın da Kabul etmesiyle mümkündür. 

• Başvuru geri çekilebilir. Eğer anlaşma sağlanamazsa, iki taraf da itiraz dilekçelerini ve görüşlerini OHİM'e sunarak karar verilmesini bekler. İtiraz işlemlerinde aleyhine karar çıkan taraf, masrafları karşılamak zorundadır. 

• Yapılan itiraza cevap verilir. İtiraz işlemlerinde önemli bir konu da ; firmanın yayına itiraz edebilmesi için itiraz konusu markayı, Topluluk üyesi ülkelerin herhangi birinde kullanıyor olması veya tescil ettirmiş olması gerekmektedir. 

• Başvuru yayınlandıktan sonar itiraz gelmemesi durumunda OHİM tarafından tescil kararı verilmektedir.Tescil ücretinin ödenmesinden sonra Marka Tescil Belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl için düzenlenmektedir. 

• Topluluk marka başvurusunun herhangi bir ülkedeki benzer markalardan ya da daha önceki Topluluk markalarından dolayı reddedilmesi ya da farklı nedenlerden dolayı herhangi bir ülkede hükümsüz kılınması , iptal edilmesi gibi nedenler markanın Avrupa Birliği'nin bütününde etkisini yitirmesine yol açacaktır. 

TOPLULUK MARKASININ AVANTAJLARI 

• Topluluk Markası , sahibine Avrupa Birliği'nde etkin ve eşit etkiye sahip bir marka hakkı ve üçüncü kişilerin markayı ticari ve sınai faaliyetlerde kullanımını engelleme hakkı sağlar. 

• Tek bir dilde, tek bir ofise yapılan basit bir başvuruyla ve tek bir idari merkezden yürütülen prosedürler sonucunda Avrupa Birliği'nin tüm üye ülkelerini kapsamına alan bir koruma sağlanmaktadır. 

• Topluluk markası başvurusu Avrupa Birliği'nde marka koruması elde etmenin en ucuz yöntemidir. Başvuru ücreti , Avrupa Birliğinin 15 ülkesinde ayrı ulusal başvurular yapmak için gerekli olan ücretlerin toplamından oldukça azdır. 

• Topluluk markasının Avrupa Birliği'nin bir ülkesinde kullanımı, markanın Birlik içerisnde kullanımı anlamına gelir. 

• Marka ihlalinin var olduğu durumlarda her ülkede ayrı davalar açmak gerekmez. Topluluk markalarıyla ilgili ihlal prosedürlerinde Birliğe üye ülkelerin ulusal mahkemeleri tarafından belirlenen Topluluk markası mahkemeleri görevlidir ve bu mahkemelerin verdiği kararlar Avrupa Birliği'nin tümünde geçerlidir. 

Devir Patent Tescil Ofisi. 
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent