Bilim Adamları ve Buluşları
Alexander Fleming (1881 - 1955)

İskoç hekim. 1928 yılında laboratuarında bir tür bakteri üzerine çalışırken kültür ortamında oluşan küf mantarının çevresindeki bakterilerin gelişemediğini gözlemledi.
Bu küf mantarının bakterilerin çoğalmasını engelleyen bir madde salgıladığını saptayan Fleming bu maddeye "penisilin" adını verdi.
Böylece bakterilere karşı antibiyotik kullanımını başlattı.

Alexander Graham Bell (1847 - 1922)

İskoç asıllı ABD'li buluşçu. Bell ailesi yıllar boyunca güzel konuşma üzerine çalışmış bir aileydi.
Bu ailenin bir üyesi olan Graham Bellde çalışmalarını sesin iletimi ve bu yolla iletişim kurma üzerinde yoğunlaştırdı.
Bunun sonucu olarak 1876'da telefonu icat etti.
Graham Bell sayesinde hayatımıza giren telefon çağımızın en önemli buluşlarından biri sayılıyor.

Alfred Wegener (1880 - 1930)

Alman metorolog ve yerbilimci. Kıtaların kayması kuramını ortaya attı.
Wegener başlangıçta tüm kıtaların Pangea adında tek bir kıta olduğunu sonradan parçalanıp dağılarak zamanla günümüzdeki yerlerine ulaştığını ileri sürdü.
Kuzey Kutbu'nun araştırılmasına katkıları oldu.

Blaise Pascal (1623 - 1662)

Fransız matematikçi fizikçi ve felsefeci. Küçük yaşlardan beri bilimle uğraşan Pascal 16 yaşında "Konikler Üzerine Deneme" adlı kitabı yazdı.
18 yaşında bir hesap makinesi icat etti. Atmosfer basıncı sıvıların dengesi hidrolik pres aritmetik üçgen konularında birçok çalışması var.
Fermat ile birlikte olasılıklar hesabını da buldu.

Cahit Arf (1910 - 1997)

Türk matematikçi. Doktora yapmak için gittiği Almanya'da matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yaptı.
Bu çalışmalar sonunda matematikte Hasse-Arf Kuramı'nı geliştirdi.
"Arf değişmezi" "Arf halkaları" ve "Arf kapanışları" gibi adıyla anılan matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı.
TÜBİTAK'ın kuruluşunda önemli rol oynadı.

Edwin Hubble (1889 - 1953)

ABD'li astrofizikçi. Güneş Sistemi'ni barındıran Samanyolu'ndan başka gökadalar da bulunduğunu saptadı.
Yaptığı gözlemler sonunda gökadaların aralarındaki uzaklıkla bağlantılı bir hızla birbirlerinden uzaklaştıklarını buldu.
Bu evrenin genişlemekte olduğu düşüncesini destekleyen bir keşif oldu.

Feza Gürsey (1921 - 1992)

Türk kuramsal fizikçi. Matematiksel fizik ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışmalar yaptı.
Çalışmalarıyla 1968'de TUBİTAK Bilim Ödülü 1977'de Oppenheimer Ödülü 1979'da Einstein Madalyası ve ilerleyen yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller ve onursal doktoralar kazandı.

Galileo Galilei (1564 - 1642)

İtalyan fizikçi gökbilimci ve yazar.
Bütün cisimlerin yere aynı hızda düştüğünü keşfetti eylemsizlik ilkesini ilk kez formüle etti.
Sarkacın salınımlarındaki eşzamanlılığı saptadı.
Teleskop kullanarak evreni gözlemleyen ilk kişi oldu.
Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü söyledi ama Engizisyon'un baskısı altında bu görüşünü geri almak zorunda kaldı.

Gregor Johann Mendel (1822 - 1884)

Kalıtımbilimin öncüsü Avusturyalı botanikçi.
Bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını buldu.
Mendel'in öne sürdüğü ilkeler 20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak biyolojinin temel ilkelerinden biri haline geldi.

Guiglielmo Marconi (1874 - 1937)

İtalyan fizikçi ve buluşçu. İlk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirdi.
Kısa dalga radyo iletişimi üzerine yaptığı çalışmalarla modern uzun erimli radyo yayımcılığının gelişmesini olanaklı kıldığı için radyonun babası olarak bilinir.
Başka bilim insanlarının katkılarıyla geliştirilen radyo televizyonun bulunuşuna dek en önemli kitle iletişim aracı olarak kaldı.

İhsan Ketin (1914 - 1995)

Türk yerbilimci. Tüm Türkiye'de gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ülkemizdeki deprem bölgelerini belirledi.
Kuzey Anadolu Fay'ının yapısını inceledi ve tanımladı. Anadolu'nun batıya kaydığını ortaya koyan da odur.
Çalışmalarıyla yerbilim alanında birçok bilinmeyeni aydınlatan Ketin bu alanda başarılı öğrenciler de yetiştirdi.

İsaac Newton (1642 - 1727)

İngiliz fizikçi matematikçi gökbilimci. Evrensel çekim yasasını keşfetti.
Ağırlık dediğimiz şeyle gökcisimleri arasındaki çekimin aynı şey olduğunu anladı.
Mekaniğin özünü oluşturan çalışmalar ve ışık üzerine deneyler yaptı.
Leibniz'le aynı zamanda diferansiyel hesabın temellerini attı.

James Watt (1736 - 1819)

İskoç bilim adamı ve buluşçu.
Geliştirdiği buhar makinesi sanayi devrimini başlatacak ve insanlık tarihinde yeni bir çığır açılacaktı.
Watt ayrıca güç ölçümünü standartlaştırabilmek amacıyla bir atın belli bir sürede yaptığı işi ölçerek "beygir gücü" adını verdiği bir güç birimi tanımladı.

Johannes Kepler (1571 - 1630)

Alman gökbilimci.
Dünya'nın ve diğer gezegenlerin eliptik bir yörüngede Güneş'in çevresinde dönmesiyle ilgili üç yasayı ortaya koydu.
Copernicus'tan bu yana Dünya ve öteki gezegenlerin Güneş çevresinde dairesel yörüngelerde dolandıkları düşünülüyordu.

Karl Werner Heisenberg (1901 - 1976)

Alman fizikçi ve felsefeci. 1925 yılında kuantum mekaniğinin matris biçimini geliştirdi.
Bu buluşuyla Nobel ödülü kazanan fizikçi asıl ününü 1927 yılında yayımladığı belirsizlik ilkesine borçludur.
Ayrıca girdaplanmanın hidrodinamiği atom çekirdeği kozmik ışınlar ve temel parçacıklar gibi konularda önemli çalışmaları var.

Louis Pasteur (1822 - 1895)

Fransız kimyacı ve biyolog. Fermantasyon üzerine çalıştığı sırada mikropların kendiliğinden üremesinin söz konusu olmadığını gösterdi.
Bazı içeceklerin uzun süre saklanmasını sağlamak üzere geliştirdiği yöntem "pastörizasyon" adıyla anılır.
Şarbon aşısını keşfetti. Onu asıl üne kavuşturan kuduz aşısını bulması oldu.

Margaret Mead (1901 - 1978)

ABD'li antropolog (insanbilimci). Okyanusya halklarıyla ilgili kültürel çalışmalarıylaadını duyurdu.
Kadın hakları çocuk yetiştirme ahlak nükleer silahlanma ırklararası ilişkiler uyuşturucu kullanımı nüfus planlaması dünyadaki açlık gibi birçok sorunu inceledi ve kültürel farklılıklar konusunda yeni fikirler geliştirdi.

Marie Curie (1867 - 1934)

Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki kez Nobel Ödülü kazanan Polonya asıllı Fransız fizikçi.
Uranyumla yaptığı deneyleri sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı.
Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie Nobel ödülü alan ilk kadın bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı oldu.

Max Planck (1858 - 1947)

Alman kuramsal fizikçi. Kuantum kuramını geliştirdi. Termodinamik yasaları üzerine çalıştı.
Kendi adıyla anılan Planck sabitini ve Planck ışınım yasasını buldu.
Ortaya attığı kuantum kuramı o güne değin bilinen fizik yasaları içinde devrimsel ve çığır açıcı nitelikteydi.

Michael Faraday (1791 - 1867)

İngiliz fizikçi ve kimyacı.
19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri olan Faraday elektromanyetik indüklemeyi manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu.
Elektrolizin temel ilkelerini belirleyen de odur.
Klor gazını sıvılaştırmayı ilk kez o başarmış elektrik motorunu ve dinamoyu icat etmişti.

Nieis Bohr (1885 - 1962)

Danimarkalı fizikçi. Kuantum kuramını atom yapısının belirlenmesinde ilk kez uygulayarak kendi adıyla anılan atom modelini oluşturdu.
Kuantum fiziğinin gelişmesinde 50 yıla yakın bir süre öncü rolü oynadı.
Ayrıca atom çekirdeğinin sıvı damlacığı modelini geliştirdi.

Sigmund Freud (1856 - 1939)

Avusturyalı hekim. Psikiyatride "psikanaliz" adı verilen bir yöntem geliştirdi.
Buna göre ruhsal sorunların kaynağını hastaların bastırdıkları ve bilinçaltına ittikleri sorunlarda aradı.
Hastaların bilinçaltındaki duygularını yüzeye çıkarmaya dayalı "psikoterapi" adı verilen bir yöntemle hastalarını iyileştirmeye çalıştı.

Thomas Alva Edison (1847 - 1931)

Bini aşkın buluş yapan ABD'li buluşçu.
Elektrik ampulü gramofon film gösterme aygıtı gibi buluşlarıyla günlük yaşamda vazgeçilemeyen aletlerin babası oldu.
İlk deneylerine on yaşında başlayan Edison öldüğünde geriye bini aşkın buluş ve gözlemleriyle dolu 3400 not defteri bırakmıştı.

Wilheim Conrad Röntgen (1845 - 1923)

Alman fizikçi. Modern fizik çağını başlatan ve tıpta çığır açan bir buluş olan X ışınlarını buldu.
Röntgen başlangıçta bu ışınların yapısını tam olarak anlayamadığı için onları bilinmeyen anlamında "X" olarak adlandırdı.
Kağıt tahta alüminyum gibi opak maddelerin içinden geçebilen bu ışınlar sonraları Röntgen ışınları olarak anılmaya başlandı.

Albert Einstein 

Alman asilli ABD’li fizikci. Dindar olmayan Yahudi bir ailenin cocugu olarak olarak 1879 yilinda dogdu. 1902′de Isvicre vatandasi oldu. E=mc² formulunu buldu. 1921′de Nobel Fizik odulunu aldi. Hitlerin iktidara gecmesiyle bir daha ulkesine donemedi. Atom bombasini buldu fakat hic bir ulkeye uygulanmasini istemedi. 1946′da Atom Bilginleri Uyaniklik komitesi baskani oldu ve olumune kadar Nukleer Silahlara karsi cikti. 1955′ de vefat etti.

Thomas Edison 

Edison cok fakir bir ailenin cocuguydu. Okulunda basarisi yoktu. Bu okuldan atilmasina neden oldu. Sonra icini bir hirs burudu. Copluklerden buldugu dergilerden ve gazetelerle kendini gelistirdi. Ve sonunda en onemli bulusu olan Ampulu buldu. EDISON’un 100′un uzerinde onemli buluslari vardir… (Dogum tarihi:1841 olum tarihi: 1931)

Leonardo Da Vinci 

Italyan fizikci-astronom ve yazarç Modern mekanigin kurucularindan fizik kanunlari aciklamak icin matematigin kullanilmasinda buyuk rol oynamistir. Bircok deneyin sonucunda cisimlerin boslukta dusmesi yasasini kesfetmisatalet ilkesini ilk kez formule etmis. Hizlarin olusumu ilkesini sezinlemis ve sarkacin sallanimindaki es zamanligi saptamistir. Astronomide durbunu kullanarak evrenin gozlenmesinde bir devrim yaratmistir.
Ay’ın engelbelerini Jupiter gezegeninin baslica uydularini  Venusun safhalarini ve Samanyolunda yildizlarin varligini kesfetmistir.

Louis Pasteur 

Fransiz kimyaci ve biyolog. Mikroplarin kendiliginden uremesi diye bir seyin soz konusu olmadigini gosterdi. Saraplari biralari inceledi. Bira icin pasteurize yontemini buldu. Bulasici hastaliklar uzerinde calisti. Sarbon hastalaginin mikrobik oldugunu kanitladi. Sarbon ve kuduz asısını buldu.(1885)

Galileo Galilei 

Italyan fizikci-astronom ve yazarç Modern mekanigin kurucularindan fizik kanunlari aciklamak icin matematigin kullanilmasinda buyuk rol oynamistir. Bircok deneyin sonucunda cisimlerin boslukta dusmesi yasasini kesfetmisatalet ilkesini ilk kez formule etmis. Hizlarin olusumu ilkesini sezinlemiş ve sarkacin sallanimindaki es zamanligi saptamistir. Astronomide dubunu kullanarak evrenin gozlenmesinde bir devrim yaratmistir. Ay’ın engelbeleriniJupiter gezegeninin baslica uydularini  Venusun safhalarini ve Samanyolunda yildizlarin varligini kesfetmistir.

Pierre Curie 

( Fransiz fizikci 1859-1906) Sarbonne Universitesini bitirdikden sonra bilimsel arastirmalara basladi. 1880′de piezoelektrik olayini 1893′te miknatisin sicakliga bagliligini aciklayan “Curie yasasi” ni buldu. Bu yasaya gote butun ferromanyetik cisimlerin manyetik ozelliklerini “Curie sicakligi” adi verilen bir sicakligin uzerinde degisir. Esi Marie Curie ile birlikte yaptigi arastirmalar sonucu 1898′de uranyumun bozunma urunlerinden olan iki yeni elementi “polenyum” ve “radyum”u elde etmeyi basardilar. 1900 de radyumdan yayilan isinlarin havayi iyonlastirdigini gorerek bu isinlarin elektrik yuklu oldugunu ortaya koydular. 1903′de Becquerel ile birlikte Marie ve Pierre Curie Nobel odulunu aldilar.

Marie Curie 

1867 – 1934 Polonya asilli Fransiz fizikci) 1895′de Pierre Curie ile evlendi. Toruyumun radyoaktif ozelligini buldu

Isaac Newton 

(İngiliz fizikci matematikci ve astronom 1642 – 1727)
1669′da beyaz isigin bilesimi uzerinde bir teori ortaya atti. Newton isigin kucuk cisimlerden meydana geldigini saniyordu. Etki ile tepkinin ayni (esit) oldugunu ileri surdu. Evrensel cekim yasasini kesfetti. Teleskobu icat etti.

Alfred Nobel 

(İsvecli kimyaci 1833 – 1896) Stockholm yakinlarindaki kucuk laborotuarinda hitrogliserin uretmeyi basardi. Labarotuarinda bir patlamadan kardesini kaybetti. Sonra Vinterviken’de ve Hamburg yakinlarinda laboratuarlar kurdu. Dinamit barutunu buldu. Daha sonra dinamit lokumunu buldu. Olumunden beri edebiyat baris ve bilim dallarinda Nobel odulu denilen odulleri dagitilmaya baslandi.

Wright Kardeşler 

Wright Kardeşler ilk motorlu uçağı yapan ünlü kardeşlerdir. Wilbur Wright 1867 yılında doğmuş 1912 yılında ölmüştür. Kardeşi Orville Wright ise 1871 yılında doğmuş 1948 yılında ölmüştür.

Devir Patent Tescil Ofisi..
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent