Endüstriyel Tasarım Tescili nedir?
 
Tasarım bir ürünün tümü bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku malzeme, esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur, yada özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Endüstriyel Tasarım hakkının koruma kapsamı nedir?

Tescilli bir tasarımın hak ve yetkileri sadece tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaç ile kullanamaz veya bu amaçlarda elde bulunduramaz.

Tasarımcılar forumu “Dexigner ” grubunda tasarım şu şekilde tarif edilmektedir.

Design sözcüğü Latince kökenli ‘designare’den türemiştir; anlamı ‘bir şeye işaret etmektir.

Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda ‘de-sign’ birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir.

Ruhani anlamda ise ‘aklın gözü’ betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir.
Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor.”

Yine tasarımcıların buluşma noktalarından ARKITERA’da “Sizce tasarım nedir?” sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilmiştir:

En estetik, biçimi en olmadık malzemeyle bütünleştirmek. Yalın,basit ama zekice oyunlar oynamak…

Başkasının ASLA sahip olamayacağı “her şey” dir.

Zamana dair ifade denilen içerik ve anlam etkinliklerinden gündelik olana en yakın duran kavrama ve üretim
becerisi

Belirli veya belirlenebilir bir soruna yönelik orijinal çözümler üretme sürecidir tasarım.
Tasarım nesnel çevreyi kendi gereksinimlerine uyarlama sürecidir…
Tasarım üzerinde düşünülüp fikir üretilen şeydir. yani çok geniş bir kavramdır. Bunu mimari tasarımı düşünerek ve hatta mimari egolarımızı yücelterek tanımlamak hatalıdır bence.

Le Corbusier’in o zamana kadar denenmemiş bir şeyi hayata geçirmesi de tasarımdır. Hiç okumamış bir esnafın raflara satacağı malzemeleri dizerken yaptığı şey de tasarımdır.

Zaten o yüzden insanlar mimarın yaptığı işleri kendilerinin de yapabileceğini düşünürler.

Daha çok mimarların rağbet ettiği bir forumda tasarımla ilgili bu tanımlar yapılmaktadır. Kuşkusuz farklı alanlarda çalışan tasarımcıların görüşleri alındığında çok daha farklı tasarım tanımları ortaya çıkacaktır.

Ancak sonsuz çeşitlemeye varabilecek tasarım tanımlarının ortak notası orijinallik ve yaratıcılığın yanında yeniyi arama yeniyi bulma yolunda gösterilen çaba olarak görünmektedir.

Günlük hayatta tasarım kelimesine pek çok anlam yüklendiği gibi bazen tasarım kavramının içinin boşaltıldığına da tanık olmaktayız. Endüstriyel tasarım ise 554 sayılı KHK da yapılan tanım uyarınca günlük hayattaki tasarımı hem kapsamakta ancak aynı zamanda kapsamını sınırlamaktadır.

Tasarlama faaliyetinin sonucu olan her şeyin endüstriyel tasarım olarak korunması mümkün değildir. Bu sadece bir tasarımın genel ahlaka veya kamu düzenine aykırı olması ile açıklanamaz. Tasarım her şeyden önce görsel bir tatmin sağlamalıdır. Göze hitap etmeyen, görsel olarak anlatılamayan bir tasarımın endüstriyel tasarım olarak tanımlanması mümkün değildir. Yine sadece teknik unsurlar ihtiva eden bir tasarım genel anlamda tasarım olmakla beraber endüstriyel tasarım korumasına kavuşamayacaktır. 554 sayılı KHK tasarımın yenlik ve ayırt edicilik taşıması gerektiğini yani yaratıcılık ürünü olması gerektiğini vazederken tasarımın insan duyuları ile algılanması gereğini ortaya koymaktadır.
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent