Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir ?
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

21.12.2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu belgeyi alabilmek için öncelikle TSE’den satış sonrası servis hizmetinin verileceği servis istasyonunun ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir “Hizmet Yeterlik Belgesi” almanız gerekmektedir.  Bu hususta değişik iş kolları için TSE tarafından hazırlanan farklı kriterler veya standartlar bulunmakta olup Mobilya Sektörüne ilişkin kriterler örnek olarak aşağıda verilmiştir.
Servisin Yeri ve Binası Nasıl olmalıdır?
·         Servis tercihen aynı meslek grubu için ayrılmış bölgelerde olmalıdır.
·         İmalatçının servis hizmetide vermesi halinde; bu hizmet imalathanenin bünyesinde verilebilir.
·         Servise günlük ulaşım araçları ile ulaşılabilmelidir.
·         Serviste müşterek veya münferit kullanma özelliğinde otopark imkanı bulunmalıdır.
·         Servise gelen mobilyaların indirilip, bindirilmesi ve servisi içine taşınması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
·         Servis giriş kapısı mobilyaların girebileceği ölçüde olmalı, kolay görülebilmeli, hırsızlık vb. tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
·         Servis binasının yapımında tercihen kolay yanmayan malzemeler kullanılmış olmalıdır.
·         Şayet servis hizmeti imalatçı tarafından veriliyor ise; tercihen dış vitrin bulunmalı, vitrin servis binasının cephe görüntüsüne uygun büyüklükte planlanmalı, kolay yanmayan malzemeden yapılmalı, soğuk havalarda vitrin camının buğulanmaması için tedbir alınmalı, uygun şekilde aydınlatılmalı,uygun renk, şekil ve boyutta işyeri tabelası bulunmalıdır.
·         Serviste idari birim, müşteri kabul birimi, konstrüksiyon, döşeme, dikiş, üst yüzey işlemleri birimleri, tamiratı yapılan mobilyaların bekletildiği mahal, işçi dinlenme mahalli , wc-lavabo ve tercihen duş bulunmalıdır.
·         Servis tamirat kapsamı içinde bulunan bir kısım hizmeti; kendi sorumluluğunda olmak kaydıyla, başka işyerlerinden temin edebilir.  Bu durumda bu hizmetlerin verileceği mekanlar serviste aranmaz.
·         Servisteki birim ve mekanlar hizmete yetecek büyüklükte olmalı, amaca uygun eşyalarla tefriş edilmelidir.
Hizmetle İlgili Hususlar Nelerdir?
·         İmalatçı; imalattan kaynaklanan ve ayıplı mal kapsamına giren hususların giderileceğine dair yazılı taahhütname vermelidir.
·         Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.
·         Servis hizmetinin bir kısmı, anlaşmalı başka servis veya imalathaneler eliyle verilebilir. Bu durumda hizmetin kalitesinden taahhüdü veren servis sorumludur.
·         İmalatçı tarafından verilen servis hizmetleri uygulamasında; bayiler tarafından satışı yapılan mobilyaların servis hizmetinin sorumluluğu da anabayii (imalatçı) tarafından üstlenilir.
·         Her türlü servis hizmeti teknik ve idari hükümlerin yer aldığı sözleşme esasına göre verilir.
·         Serviste işçilik ve malzeme fiatlarını gösteren bir fiat listesi bulunmalı, tercihen yazılı olarak fiat mutabakatına varıldıktan sonra hizmet verilmelidir.
·         Hizmetin tamamlanmasını müteakip, müşteri önünde ilgili testler yapılmalı, müşterinin bulunmaması halinde test belgeleri ile işçilik, malzeme ve parçaları gösteren bir “Gerçekleştirme Belgesi” düzenlenmeli, imzalanarak birer nüshası müşteriye verilmeli, hizmetin tamamlanmasını müteakip bilgi ve teknik yardıma devam edilmelidir.
·         Serviste hizmete ilişkin standartlar , periyodik mesleki yayınlar ve mobilya tamiratına ilişkin yayınlar bulunmalı ve müşterinin incelemesine sunulmalıdır.
Serviste Çalışan Personele İlişkin Hususlar Nelerdir?
·         Servis hizmetinin imalatçı işletme tarafından verilmesi durumunda, işletme; bayileri de dahil satışı yapılan mobilyaların cins ve sayılarına ilişkin istatistiki bilgiler tutmalı ve buna göre belirleyeceği iş hacmini karşılayacak nitelikte ve sayıda personel istihdam etmelidir.
·         Çalışan teknik elemanlar tercihen bu alanda mesleki eğitim görmüş olmalı, servisin kendi iç prensiplerine göre zaman zaman eğitimden geçirilmelidir.
·         Servis istendiğinde çalışan teknik elemanların kendi personeli olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir.
Dikkat Edilecek Diğer Hususlar Nelerdir?
·         Servis atıksız yakıt kullanmak suretiyle, uygun bir sistemle ısıtılmalı, tabii olarak havalandırılmalı, mümkün olmadığı takdirde mekanik havalandırma bulunmalıdır.
·         Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.
·         Servisteki müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC’nin teknik özellikleri TS8357’ye uygun olmalıdır.
·         Serviste çevre mevzuatı ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bütün tedbirler alınmalıdır.
·         Servis iskelet (konstrüksiyon) , metal mekanizasyon, döşeme, dikiş, üst yüzey ve test iş ve işlemlerinin tamamını kendisi veya bir kısmını sözleşmeli olarak başka bir servis veya imalathane eliyle yapabilecek şekilde takım, tezgah, makine, avadanlık ve malzemeye •         sahip olmalıdır.
·         Servis ve /veya sözleşmeli hizmet veren servis, istendiğinde bu donanımların kendi malı olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir
Hizmet Belgelendirme Nedir?
Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.
Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir;
 
Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL
VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR;
     Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.

İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR;
     Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar

GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMASI NEDENİYLE YASAL ZORUNLULUĞU OLAN KURULUŞLAR
     LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.

SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMET KALİTESİNİ MÜŞTERİLERİNE KARŞI GARANTİ VE İSPAT ETMEK İSTEYEN KURULUŞLAR
     Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

Devir Patent Belgelendirme Ofisi.
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent