ISO 14001: 2004 nedir?

ISO 14001: 2004 nedir?

 rnn, hammaddeden balayp nihai rn haline getirilerek mterilere sunulmasna kadar geen srecin her aamasnda evresel faktrlerin belirlenmesi ve bu faktrlerin gerekli muayeneler ve nlemler ile kontrol altna alnarak evreye verilen zararn en aza indirilmesini salayan bir istemin kurulmasn tarif eden ve Uluslararas Standartlar Organizasyonu tarafndan yaynlanm olan standartlar serisidir.

ISO 14000 bir rn standard deil sistem standarddr ve ne retildiinden ziyade, nasl retildii ile ilgilenir. evre performansnn izlenmesi ve srekli iyiletirilmesi temeline dayanr. evre faktrlerine ilikin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafndan tanmlanm koullara uymay art koar.

Neden ISO 14001 evre Ynetim Sistemi?

- Ulusal ve/veya uluslararas mevzuatlara uyumun artrlmasn salamak

- evresel performansn artrlmasn salamak

- Market Stratejileri

- Uluslararas rekabette avantaj salamak

- letme itibar ve Pazar paynn artrlmasn salamak

- Maliyet kontrolnn gelitirilmesiyle masraflarn azaltlmas ve verimliliin artrlmasn salamak

- Acil durumlara (deprem, yangn, sel vb.) ve kazalara kar hazrlkl bulunarak mesuliyetle sonulanan kaza vb. olaylarn azaltlmasn salamak

- Kirliliin kaynaktan balayarak kontrol altna alnmas ve azaltlmas

- Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu salanmas

- zin ve yetki belgelerinin alnmasnn kolaylatrlmas

- ISO 14001 tm dnyaca bilinen ve kullanlan ortak bir dil olduundan global pazarda kabul edilirliin salanmas

- irket faaliyetlerinin evreye olan etkisi ve evre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede evreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltlr.

- evre etkilerinden kaynaklanan maliyetler der.

- evre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum salanr.

- Acil durumlarda meydana gelebilecek evre etkileri azaltlr veya tamamyla ortadan kaldrlmasn salamak.

- Yasal kurumlara kar, mevzuat ve ynetmeliklere uyulduu dokmante edilmi evre ynetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gsterilebilir.

- Gerek ulusal, gerekse uluslararas alanda tannmlk salanarak kurulua prestij kazandrmak.

- irket personeline verilen eitimler sayesinde alanlarda evre bilinci artmasn salamak.

- evreye zarar vermeyen bir iletmede alyor olmalarnn vermi olduu gvenle, alanlar motive etmek.

- Tketicinin evre ile ilgili beklentilerine cevap verilerek ve bilinli tketicilere eriebilmek ve  kazanlmalarn salamak.

- Kaynaklar etkin kullanlr (enerji, su, vb. tasarrufu salanr).

- evreye braklan atklar azalr. 

ISO 14001: 2004 YS Danmanl hakknda daha fazla bilgi almak iin, uzmanlarmza danmanz neririz.

Patent bavurular geen yla gre yzde 16 artt gsterdi
TRKPATENT Bakan Prof. Dr. Habip Asan, yerli patent bavurularnda, 2020 ylnn ilk yarsnda 3 bin 172 saysna ulatklarn belirterek, geen yla gre yzde 16'lk bir art olduunu syledi.Yldz Teknik niversitesi, Yldz Teknoloji Transfer Ofisi ve Betatech Medical Cihazlar Sanayi Mmessillik arasnda, yksek saflkta kemik tamamlama tozu (kemik grefti) ve sistit solsyon ile ilgili bulularn patent devri yoluyla sanayiye transfer edilmesi kapsamnda online imza treni gerekleti."120 uzman yardmcs almak iin ilana ktk"Trk Patent ve Marka Kurumu (TRKPATENT) Bakan Prof. Dr. Habip Asan, trende yapt konumada, TRKPATENT olarak geen hafta 120 uzman yardmcs almak iin ilana ktklarn hatrlatarak, almla birlikte mevcut 220 civarndaki uzman saylarn yzde 50'den fazla artracaklarn syledi."Yln ilk yarsnda 3 bin 172 saysna ulatk"TRKPATENT'in patent, marka ve tasarm bavuru saylarna gre, dnyada ilk 10 patent kurumundan bir
Devam »

bloglar

Patent bavurular geen yla gre yzde 16 artt gsterdi
Trkiye uluslararas patent bavurular art orannda dnya birincisi oldu
Koronavirse kar patent bavurular
Yapay zeka patent alamad
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarna Katlyor
Yaratc fikirleri tevik eden belge: Patent
Adidas, Adidog le lgili Japon Ticari Markasyla Mcadelede
Marka Tescilinin Avantajlarn Biliyor Musunuz?