Kosgeb Teşvikli Marka Tescili
Devir Patent Tescil Ofisi olarak,

Marka Tescili, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Barkod Tescili, CE,TSE ve ISO Kalite belgeleri konusunda hizmet vermekteyiz.

Her marka ancak tescil edildiği ülkede geçerlidir. Marka ne kadar tanınmış olursa olsun herhangi bir ülkede geçerli kanunlara uygun olarak tescil edilmediği müddetçe markanın korunması mümkün olmayacaktır. Yurt dışında faaliyeti bulunan şirket ve şahısların ilgili ülkelerde markalarını tescil ettirmeleri gerekmektedir. Zira uluslararası fuar ve sergilerde tescilsiz marka sahipleri zor durumda kalabilmektedir. Uluslararası anlaşmalar sayesinde yurt dışında marka tescili yaptırmak daha az maliyet ve zaman harcanarak mümkün olmaktadır. Türkiye’nin de bir takım anlaşma ve protokoller sayesinde uluslararası marka tescili tek bir merkezden yönetilmekte ve maliyetler düşmektedir
Kosgeb veri tabanına kayıt yaptıran işletmeler, Genel Destek programı kapsamında Sınai Mülkiyet Teşviklerinden yararlanabilir.
Kapsam
Marka Tescil Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile marka vekili giderleri bu destek kapsamındadır.
Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.
Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi (3 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.
Destek Miktarı ve Şekli;
Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4.   Bölgeler için)  desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.
Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Şirketler, 16 ncı maddede belirtilen marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Devir Patent Tescil Ofisi.
#patenthaber #markatescili #patent #patenttescili #tasarımtescili #devirpatent
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent