Marka Tescilinin Faydaları

Markanızı tescil ettirdikten sonra yapılması gereken işlemler devam ediyor. Markaların korunması için en önemli ve birinci aşama markanızın tescil edilmesi işlemidir. Ancak, markaların sağladığı hukuksal haklar, marka tescilinin yayını tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka tescili, marka sahibine, aynı veya benzer markalara karşı tekel hakkı sağlamaktadır. Marka sahipleri, markalarının tescil edildikten sonra, yasanın ön gördüğü tüm hukuksal ve cezai taleplerde bulunabilir, haklarını arayabilirler.
Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir;
• Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
• Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
• Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
• El konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazla olan kısmı karşı tarafa ödemesi gerekir.)
• Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
• Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.
Markalar tescil edildikleri tarih itibariyle 10 yıllığına koruma altına alınırlar. Ancak, tescil edilen markaların, 5 (beş) yıl içinde kullanılmaları ya da tescil süresi içinde kullanımına 5 (beş) yıl ara verilmemesi gerekmektedir. Korumanın süreklilik kazanabilmesi için her 10 (on) yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Markla sahibi, markasının tanıtımı ve benzeri çalışmalar için çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Mevcut koruma süresi içinde, iyi veya kötü niyetli pek çok işletme tarafından bilerek veya bilmeyerek taklit edilmesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunu önlemek için de, Enstitü tarafından her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninin özenle takip edilmesi gerekmektedir. İşletmeler için, her ay yayınlanan ve ortalama 5,000 (beş bin) dolayında marka tescil başvurusunun yayınlandığı bu bülteni takip etmek oldukça güçtür. Talep edilmesi halinde, markalarınızın takip edilerek her ay periyodik olarak raporlamasının yapılması hizmeti “Ekspres Patent” tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Devir Patent Tescil Ofisi.
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent