Marka Tescilinin Faydaları

Markanızı tescil ettirdikten sonra yapılması gereken işlemler devam ediyor. Markaların korunması için en önemli ve birinci aşama markanızın tescil edilmesi işlemidir. Ancak, markaların sağladığı hukuksal haklar, marka tescilinin yayını tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka tescili, marka sahibine, aynı veya benzer markalara karşı tekel hakkı sağlamaktadır. Marka sahipleri, markalarının tescil edildikten sonra, yasanın ön gördüğü tüm hukuksal ve cezai taleplerde bulunabilir, haklarını arayabilirler.
Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir;
• Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
• Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
• Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
• El konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazla olan kısmı karşı tarafa ödemesi gerekir.)
• Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
• Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.
Markalar tescil edildikleri tarih itibariyle 10 yıllığına koruma altına alınırlar. Ancak, tescil edilen markaların, 5 (beş) yıl içinde kullanılmaları ya da tescil süresi içinde kullanımına 5 (beş) yıl ara verilmemesi gerekmektedir. Korumanın süreklilik kazanabilmesi için her 10 (on) yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Markla sahibi, markasının tanıtımı ve benzeri çalışmalar için çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Mevcut koruma süresi içinde, iyi veya kötü niyetli pek çok işletme tarafından bilerek veya bilmeyerek taklit edilmesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunu önlemek için de, Enstitü tarafından her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninin özenle takip edilmesi gerekmektedir. İşletmeler için, her ay yayınlanan ve ortalama 5,000 (beş bin) dolayında marka tescil başvurusunun yayınlandığı bu bülteni takip etmek oldukça güçtür. Talep edilmesi halinde, markalarınızın takip edilerek her ay periyodik olarak raporlamasının yapılması hizmeti “Ekspres Patent” tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Devir Patent Tescil Ofisi.
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yerli patent başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştıklarını belirterek, geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış olduğunu söyledi.Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Betatech Medical Cihazlar Sanayi Mümessillik arasında, yüksek saflıkta kemik tamamlama tozu (kemik grefti) ve sistit solüsyon ile ilgili buluşların patent devri yoluyla sanayiye transfer edilmesi kapsamında online imza töreni gerçekleşti."120 uzman yardımcısı almak için ilana çıktık"Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, törende yaptığı konuşmada, TÜRKPATENT olarak geçen hafta 120 uzman yardımcısı almak için ilana çıktıklarını hatırlatarak, alımla birlikte mevcut 220 civarındaki uzman sayılarını yüzde 50'den fazla artıracaklarını söyledi."Yılın ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık"TÜRKPATENT'in patent, marka ve tasarım başvuru sayılarına göre, dünyada ilk 10 patent kurumundan bir
Devamı »

bloglar

Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Adidas, Adidog İle İlgili Japon Ticari Markasıyla Mücadelede
Marka Tescilinin Avantajlarını Biliyor Musunuz?