Patent Bankası kuruluyor
Sistem Global, Aktif Bank işbirliğiyle “Patent Bankası” kuruyor. Bu sayede fikri mülkiyet hakları kredi alımı ya da finansal yatırım için kullanılabilecek...
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 6728 sayılı kanunla teşvik ve desteklerde çok kritik değişikliler yapıldı. Söz konusu kanun geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu, yeni yasadaki 77 maddeyle ekonomik hareketliliği ilgilendiren hemen her konuda değişiklik ve yenilikler yapıldığını hatırlatıyor. Karslıoğlu, özellikle patent hakları, taşınabilir mallar ve Ar-Ge teşviklerinde yapılan düzenlemelerin devrim niteliğinde olduğunu vurguluyor.
Patent sahibi şirketlerin, geçmişte dönemde fikri mülkiyet haklarının korunamadığını, adeta ‘Hakkın mı var, derdin var’ tarzında bir yaklaşıma maruz bırakıldığını aktaran Hüseyin Karslıoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yeni yasa ile inovatif şirketlere devlet şunu diyor: ‘Hakkın mı var? Değerin, teminatın var.’ Yasa; fikir, buluş ve patent haklarını kesin olarak teminat altına alıyor. Bununla da kalmıyor, patent ve endüstriyel tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının bir finans ürünü olarak kullanılabileceğini söylüyor. Bu hakların varlık kiralama şirketlerince değer olarak kabul edileceği ve güncel bir finans enstrümanı olan kira sertifikası uygulaması ile finans aracına dönüştürülecek.”
PATENT VE ENDÜSTRİYEL HAKLAR KREDİ TEMİNATI OLACAK
Hüseyin Karslıoğlu, getirilen yeniliklerle patentin varlık kiralama şirketine satışı ve geri alımıyla ilgili tüm aşamalarda oluşacak kazançların, kurumlar vergisinden istisna edildiğini hatırlatıyor ve “Bu işlemler ilgili tüm aşamalarda KDV’den de istisna uygulanarak bu işlemlerin ciddi ölçüde özendiriliyor” diyor. Karslıoğlu, ilgili kanunun yatırımların finansmanı konusunda getireceği açılımı ise şöyle anlatıyor:
“Yeni ve gerçek finans modellerinin yaygınlaşması için fikir, buluş ve patent haklarının değerlemesi konusu çok kritik bir önem arz etmektedir. Sistem Global olarak yaklaşık bir yıl önce Türkiye’nin ilk ihtisas ve münhasır ‘Patent Değerleme’ şirketini kurduk. Bir süredir de ülkemizin en büyük yatırım bankalarından biri olan Aktifbank ile ‘Patent Bankası’ modeli üzerinde çalışıyoruz ve sona geldik. Patent ve endüstriyel hakları bir değer ve teminat kabul ederek, bunları önemli bir finansman enstrümanı ve yatırım aracı haline dönüştürebilecek sistemi hızla hayata geçirmek için büyük bir heyecanla çalışıyoruz.”
Hüseyin Karslıoğlu son iki yıldır Aktifbank ile birlikte geliştirdikleri “Projeniz Bizim İçin Teminattır” çalışmasını yürüttüklerini ve girişimcileri teminatsız kredilendirip, desteklediklerini de sözlerine ekliyor. 


“AR-GE YAPMAK İÇİN MOTİVASYON ARTIRILDI”
Yeni yasal düzenlemeyle taşınır mallar da kaynak ve teminat kabul edilebilir hale geldi. Sistem Global Kurucu Ortağı Karslıoğlu, “Taşınır mallar, hem haklar gibi varlık kiralama şirketlerince kira sertifikası sistemiyle hem de “sat-kirala-geri al” modeliyle yatırım ve büyüme için önemli finans kaynağı oluşturacaktır. Bu işlemler de KDV’den istisna edildiği gibi ortaya çıkacak kâr da kurumlar vergisinden istisna edilerek yeni model özendiriliyor” diyor.
Karslıoğlu, patent vergi teşvik süreçlerindeki değişiklikleri de şöyle yorumluyor: “Etkisini orta vadede hissedeceğimiz bu değişiklikle idare, buluş sahibine ve yatırımcıya daha çok güveniyor. İşleyişi hızlandırmak için Maliye Bakanlığı değerleme raporu aşaması sistemden kaldırıldı. Bu teşvikin bundan sonra daha da yaygınlaşacağını umuyoruz. Bu teşvikten faydalanacak kişi ve kurumların değer, değerleme, raporlama ve savunmalarını reel bir şekilde oluşturup, hesaplamalarını yapıp beyan ederek istisnayı uygulaması gerekiyor.”

Hüseyin Karslıoğlu, ilgili denetim ve sorgulamalarda bu işlemleri doğrulayacak savunma ve raporlamalara hazırlık yapmanın daha kritik hale geldiğini söyleyerek, “Sonuç olarak felsefesi ve amacı muhteşem olan ama işleyişteki sıkıntılardan dolayı aktif uygulanamayan bu büyük teşvik kanaatimce artık çok daha fazla ve rasyonel şekilde uygulanabilecektir” diyor. 
Yeni yasal düzenlemeyle Ar-Ge faaliyetlerindeki vergi indirimi bütün olarak 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’nda birleştirilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değerlendirilmesi kapsamına dahil edildi. Karslıoğlu, “Bu şekilde hem mevzuat uygulamalarında yeknesaklık sağlanırken hem de Ar-Ge merkezi olmayan veya Ar-Ge projesine kamu desteği alamayan, Ar-Ge projesini kendi özkaynağıyla yapan tüm büyüklükteki şirketler için Ar-Ge indirimi uygulamasının yaygınlaştırılması amaçlandı. Bu yönde yapılacak aktif bir bilgilendirme farklı seviyelerdeki şirketlerin Ar-Ge projesi yapma motivasyonunu artıracaktır” diyor.
6728 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ ÖNEMLİ YENİLİKLER
* Uluslararası firmaların bölgesel yönetim merkezlerine önemli vergi teşvikleri geldi.
* Yurtdışına hizmet sunan; ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim sektöründeki firmaların ilgili kazançlarına gelir ve kurumlar vergisi istisnası getirildi.
* Yurtdışına; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren firmalara bu hizmet sunumları ile ilgili çalıştırdıkları personeller için gelir vergisi teşviki getirildi.
* Damga vergisi ve harçlarla ilgili çok ciddi ölçüde iyileştirmeler ve düzenlemeler yapıldı. Özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerine damga vergisi ve harçlarla ilgili çok büyük boyutta istisnalar getirildi.
* Vergi sorgulama, değerlendirme ve inceleme süreçlerine etkinliği artıracak ve büyük hız getirebilecek “izaha davet“ ismiyle yeni bir boyut kazandırıldı.

Devir Patent Tescil Ofisi. 
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent