Patent Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler
Patent ve faydalı model ön araştırma ve başvurusu için;
* Teknik dosyanın hazırlanması
* Vekaletname.
* Patent veya faydalı model başvuru ücretinin ödendiğine dair belge

Patent Başvurusu Teknik Dosyanın Kapsamı?
Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelikte şekil ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır (KHK m. 42):

a- Başvuru dilekçesi,

b- Buluş konusunu açıklayan tarifname,

c- Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,

d- Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,

e- Özet,

f- Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu ve genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir (KHK m. 45). Buluşun bütünlüğü istemler incelenerek sağlanır.
Türk Patent Enstitüsü patent başvurusunu aldığında, tarihi, saati ve dakikayı kendisi yazarak, başvuru anını kesinleştirir.

Patent Tescili Sonrası Hizmetlerimiz
Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
* Patent veya Faydalı model Tescil Belge Aslı
* Vekaletname
* Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
* Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
* Marka tescil belgesi aslı
* Vekaletname
* Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
* Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
* Patent veya Faydalı Model tescil belgesi aslı
* Vekaletname

Veraset ve intikal
* Mahkeme kararı
* Patent veya Faydalı Model tescil belgesi
* Vekil var ise mirasçılara ait Vekaletname (noter tasdikli)
* Harç ve ücret ödendi belgesi

İtiraz İşlemi (Patent bültenlerinde yayınlanan patent ve faydalı modellere karşı )
* Vekaletname

Yurtdışında Patent tescil işlemleri
* Vekaletname

Yıllık Harçların Ödenmesinin takibi işlemi
* Vekaletname. 

Devir Patent Tescil Ofisi olarak süreç tarafımıza takip edilir ve müvekkilimize bilgi verilir. 
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent