Portföyü Geniş: Teknogirişimi Ateşleyen Patent Üssü
ODTÜ TTO, 2015 sonu itibariyle 80’den fazla buluş, 200’den fazla patent başvurusu ile başarısını kanıtlıyor. Başarısı Uzak Doğu’dan Avrupa’ya uzanan buluşlarıyla katma değer oluşturan ODTÜ TTO, portföyünü gün geçtikçe geliştiriyor.

50’den fazla uluslararası patent ile farklı ülkelerde koruma sağlayan, güçlü portföyüyle değer oluşturan, 2015’teki ticarileştirme başarısıyla parmakla gösterilen ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlam zeminlere oturtan ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeki ODTÜ TTO, teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi misyonu ile çalışan 2012 doğumlu ODTÜ TTO, patent ile korunan araştırma sonuçlarının, kâğıt üstünde kalmadan sanayideki firmalar tarafından kullanılmasını ve katma değere dönüşmesini olanaklı kılıyor.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Çağlı'nın verdiği bilgiye göre, üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal olarak hem de yönetsel olarak tüm süreci akademisyenler adına ODTÜ TEKNOKENT yönetimi yürütüyor.

Kanser araştırmalarına yön çizecek
ODTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Haluk Külah ve tez öğrencisi Dr. Ata Tuna Çiftlik tarafından geliştirilen ve ODTÜ TTO’ca desteklenen iki buluş, öğretim üyelerinin girişimiyle, ODTÜ TEKNOKENT’te kurulan Mikro Biyosistemler A.Ş’ye devredildi. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında kurulan, Diffusion Capital Partners’ın Mikro Biyosistemler A.Ş.’ye yaptığı yatırımla kanser araştırmalarında çığır açacak iki buluşun geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Spinoff şirketlere hayat veriyor

2015 haziran ayı itibariyle TTO aracılığıyla 75 buluş destekleniyor. Bu buluşlar kapsamında 57 PCT, 48 Türkiye, 22 ABD, 20 EPO, 6 EAPO, 12 Japonya patent başvurusu ile 5 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. Bu başvurular sonucunda 24 ulusal ve aralarında ABD, Japonya, Çin, Kanada, Rusya ve Gurcistan’ın da bulunduğu 33 uluslararası patent belgesi ile 4 faydalı model belgesi alınırken, diğer başvuruların süreçleri ise halen devam ediyor. ODTÜ TTO 2013 yılında ilk Triadic Patentini de almıştır.
TTO, akademisyenlerin buluşlarıyla ilgili Fikri Sınai Mülkiyet haklarının korunması ve buluşların ticarileştirilebilmesi için spinoff şirketler kurulmasının yanı sıra, pazar araştırmaları da yaparak ticarileştirme süreçlerine yön veriyor.

Bilgi değer kaybetmiyor
ODTÜ TTO, süreç ve buluş takibi, sanayicinin buluş üzerindeki etki ve potansiyeli üzerine çalışmalar yürütüyor. Üretilen bilgi, hiçbir değer kaybetmeden sanayi sahasında kendisine yer bulabiliyor. Bilginin sadece bilimsel yayınla sınırlı kalmamasını sağlayan ODTÜ TTO, araştırmaların devamı için kaynak yaratılması, hem akademisyene hem de araştırmanın yapıldığı üniversiteye finansal kaynak sağlanması çalışmalarıyla da hizmet sunuyor.
ODTÜ TTO, pazar araştırması yaparak, buluşların ticaret için uygun hale getirilmesi için çalışıyor. Yaptığı toplantılarda sanayicinin görüşlerine değer veren ODTÜ TTO, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayicinin buluşla ilgilenip ilgilenmediğini de kontrol ediyor. Ayrıca patent aşamasında firmalarla iletişime geçerek gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyor. 
Böylece firmaların buluşlara olan ilgileri takip edilebiliyor.

Devir Patent Tescil Ofisi.
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent