Sınai Mülkiyet Teşvikleri
TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı

TPE ile TÜBİTAK işbirliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konan yeni destek programıdır.
Amaç
Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının arttırılması
Kapsam
Ulusal Patent Başvuruları;
Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış tüm ulusal patent başvuruları için verilir.
Araştırma raporu, inceleme raporu ve vekil destekleri ile tescil ödüllerini kapsar.
Uluslararası Patent Başvuruları;
Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış uluslararası patent başvuruları (EPO, WIPO, JPO veya USPTO nezdinde yapılan patent başvuruları) için verilir.
Uluslararası patent başvuru ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar.
Kimler Yararlanabilir

Tüm T.C. vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu uygulama esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.
Destek Miktarlari
Ulusal Patent Başvuruları;
Ulusal Araştırma Raporu Desteği (rapor TPE veya Rus Ofisi tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin tamamı; rapor diğer ofislerden biri tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin 600 €'luk kısmı)
Ulusal İnceleme Raporu Desteği (rapor TPE veya Rus Ofisi tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin tamamı; rapor diğer ofislerden biri tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin 600 €'luk kısmı)
Vekil desteği (başvurunun patent vekili aracılığıyla yapılması ve yürütülmesi durumunda vekile verilecek 250 TL)
Ulusal Tescil Ödülü (ulusal patent başvurusunun, incelemeli patent belgesi alması durumunda başvuru sahibine verilecek 3,000 TL)
Ulusal Tescil Vekil Ödülü (tescil süreci patent vekili aracılığıyla yürütülen ulusal patent başvurusunun, incelemeli patent belgesi alması durumunda vekile verilecek 2,000 TL)
Uluslararası Patent Başvuruları;

Uluslararası Patent Başvuru Desteği (EPO, JPO ve USPTO nezdinde yapılan başvurular için 4,000 TL; WIPO nezdinde yapılan başvurular için 2,000 CHF)
Uluslararası İnceleme Raporu Desteği (JPO nezdinde yapılan başvurular için 10,000 TL; EPO, USPTO ve PCT üyesi diğer ülkelere yapılan başvurular için 5,000 TL)
Uluslararası Tescil Ödülü (EPO, JPO veya USPTO nezdinde patent belgesi alınması durumunda başvuru sahibine verilecek 10,000 TL)
Tüm destekler hibe olarak verilecektir.

Teşvik Başvurusu

Yukarıda belirtilen 1a ve 1b destekleri (ulusal araştırma ve inceleme raporu destekleri) için;
TPE’nin Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) (https://online.turkpatent.gov.tr/CES/) üzerinden teşvik başvurusu yapılır.

Yukarıda belirtilen 1c, 1d, 1e, 2a, 2b ve 2c destekleri için;
TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapılır.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Tunus Cad. No: 80 06100 Kavaklıdere/Ankara
Tel: 0312 468 53 00 / 2711
E-posta: [email protected]

Ayrıntılı Bilgi
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi www.devirpatent.com
TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
TPE ile TÜBİTAK işbirliğinde 21.09.2006 - 15.11.2013 tarihleri arasında yürütülen eski destek programıdır.
Amaç
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması

Kapsam

1. Aşama: Ulusal Patent Başvuruları;

Patent Başvuru Tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.
2. Aşama: Uluslararası (PCT) veya Bölgesel (EP) Patent Başvuruları (ilk başvuru aşaması);

Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar.
3. Aşama: Üçlü (triadic) Patent Başvuruları (araştırma raporu sonrası);

Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi sınırı yok)
Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme, ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar.
Geri ödemeli
Kimler Yararlanabilir

Tüm T.C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Destek Miktari ve Sekli

1. Aşama: Ulusal Patent Başvuruları için;

TPE hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)
2. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için;

Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)
3. Aşama: Üçlü (triadic) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için;

Başvuru sahibi hesabına, talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenecek miktarda, geri ödemeli
Teşvik Başvurusu

TPE ile TÜBİTAK işbirliğinde 21.09.2006 - 15.11.2013 tarihleri arasında yürütülen bu destek programı kapsamında yeni teşvik başvuruları alınmamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1008-patent-basvurusu-tesvik-ve-destekleme-programi www.devirpatent.com

Devir Patent Tescil Ofisi.
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent