Sınai Mülkiyet Yasal Zemine Oturacak
Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan Sınai Mülkiyet Hakları konusunda çeşitli düzenlemeler içeren Kanun Tasarısı hakkındaki ve Patent, Marka, Tasarım başvurularının soruları yanıtladı.

30 sene geriye gittiğimizde işletmelerin toplam varlıkları içinde fikri ürünlerin oranının %20’ler seviyesindeyken 2010’lara geldiğimizde bu oranın %80’lere gelmiş olduğunu söyleyen Prof. Dr. ASAN, günümüz bilgi temelli rekabet ekonomisinde Patentlerin, Markaların ve Tasarımların oluşturduğu Sınai Mülkiyetin önemli bir araç olarak karşımıza çıktığını ifade etti.

2012 yılı sınai mülkiyet verilerini de aktaran Prof. Dr. Habip ASAN, 2012 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin, 112.000 Marka başvurusu ile Avrupa’da en çok marka başvurusu yapılan, 42.000 Tasarım başvurusuyla Avrupa’da en fazla tasarım başvurusu yapılan ikinci ülke olduğunu, 15.800 Patent başvurusuyla da sekizinci sırada yer aldığını belirtti.

Düzenlemedeki çok önemli bir diğer konu ise üniversitelerde yapılan Patent başvurularının hak sahipliğinin üniversitelere verilmesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. ASAN, kamu kaynaklı Ar-Ge harcamalarıyla ortaya çıkan fikri ürünlerin hak sahipliğinin 1/3 oranında öğretim üyesine, diğer kısmın üniversiteye verilerek, üniversitelerden daha fazla Patent başvurusu yapılması ve ortaya çıkan buluşların ticarileştirilerek reel ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Markalarla ilgili 2009 yılında yapılan bir düzenleme olduğundan söz eden Prof. Dr. ASAN, taklit ürünlerle ilgili 3 yıla kadar hapis cezasının uygulandığını, yeni düzenlemede taklit ürünleri depolamaya yönelik de bu cezaların uygulanmasının söz konusu olduğunu aktardı. AB müzakere sürecinde Türkiye’nin kapatmaya en hazır olduğu müzakere faslını Fikri Mülkiyet Faslının oluşturduğunu ve 2012 AB ilerleme raporunda da bu konuda olumlu ifadelerin yer aldığını söyledi. Tasarı ile hem bu fasılla ilgili tüzük ve yönetmeliklere uyum sağlamanın hem üniversite buluşlarında hak sahipliğini üniversiteye vermenin ve diğer taraftan Anayasa Mahkemesinin istediği cezai düzenlemelerin yapılarak, girişimciler ve sanayiciler için çok daha faydalı bir yasal düzenleme amaçlandığının altını çizdi. Markalar konusunda mevcut yasal düzenlemede bir sorun olmadığını, ancak Patent ve Tasarım konusunda ki bazı boşlukların bu düzenleme ile giderilmiş olacağını belirtti.
Sınai Mülkiyet başvurularına ilişkin sayısal veriler ile yaratılan katma değerin farklı olduğunu, bu konuda da Türkiye’de belli bir farkındalık oluştuğunun söylenebileceğini, Patent, Marka ve Tasarım başvuru rakamlarının bunu gösterdiğini, bir sonraki aşamanın ise bu başvuruların yüksek katma değerli Sınai Mülkiyet ürünlerine dönüşmesi olduğunu söyleyen Habip ASAN sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin 2023 hedefi, en az 10 uluslararası Marka yaratmak ve bu yolda bölgesel olarak ilerliyor, Avrupa’da, Ortadoğu ülkelerinde belli bölgelerde Türk markalarının kendilerine yer edinmeye başladığını söyleyebiliriz, tabi bu uzun bir süreç, iyi bir marka stratejisi yönetimi uygulanması gerekiyor. Bu konuda Ekonomi Bakanlığımızın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çeşitli teşvikleri var. Başvurularda sayısal başarıyı yakaladıktan sonra bir sonraki aşama olan katma değeri yüksek markaları, Patent ve Tasarımları da ülke olarak oluşturacağımıza inanıyorum.”

Devir Patent Tescil Ofisi.
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent