TSEK Kritere Uygunluk Belgesi Nedir?
 T.S.E.K (Kritere Uygunluk Belgesi); Türkiye’de standardı olmayan hususlarda, mamullerle alakalı milletler arası standartlar, diğer ülkelerin milli standartları, Türk Standartları ve teorik literatür temel alınarak yapılır.Türk Standartları Enstitüsü kesimince kabul gören değerlere uygunluğunu, Kalite Faktörünü belirten ve imzalanan sözleşme ile T.S.E.K markası kullanma hakkı tanınarak firma ismine hazırlanan ve üzerinde T.S.E.K logosu kullanılacak mamullerin;cinsi, ticari markası, tipi, sınıfı  ve türünü gösteren ve devamlılık süresi bir sene olan belgeye denilir.
 
     T.S.E.K Markası; üzerine veya ambalajına konulduğu mamullerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören Kalite değerlerine , faktörlerine  uygun olarak üretilen, piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen anlaşma kapsamında uygulanan, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uygun dört değişik tipte onaylanan  monogramlara denilir.
        Türk Standartları Enstitüsü‘ne gerçekleşen başvurular analiz edilip ve uygun görülürse üretim alanında inceleme yapılmak üzere heyet yetkilendirilir.İnceleme heyeti, üretim sahasında;ekipman,personel , tesis ve kalite ağı yönünden inceleme gerçekleştirir.İnceleme sonucunda şirketin yeterli olması halinde, örnek alınır, alakalı Kalite Faktörlerine göre örnekler deney ve muayenelere tabi tutulur.Üretim alanı Analiz Raporu ile Deney ve Muayene Raporları Enstitü’nün Belgelendirme Komisyonunca görüşülüp sonuca bağlanır.
      T.S.E.K markasını kullanılmasına karar verilmiş ise, şirket  ile Enstitü arasında noter eşliğinde  T.S.E.K Markası Kullanma Anlaşması imzalanır.Şirkete, ürünlerinin Kalite Faktörlerine uygun olduğunu belirten  T.S.E.K belgesi verilir.
     Şirkete yapılan analizle alakalı şekilde; inceleme, maktu belge ile  deney ve muayene  ücretleri işletilerek alakalı ücret, müracaat aşamasında alınan avans ücretinden tahsis edilir.T.S.E.K belgesine sahip şirketler her sene ocak ayında, bir önceki seneye ait T.S.E.K markalı sattığı mamulün brüt satış tutarını Enstitü’ye iletir.Bu tutar üzerinden T.S.E.K Marka Kullanma Ücret Çizelgesine uygun (her sene tekrar belirlenmektedir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü’ye ödemekle sorumlu olacaktır. 

Devir Patent Belgelendirme Ofisi.
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent