Türk Patent Enstitüsü Şahin'i Tanınmış Marka olarak tescil etti
Türk Patent Enstitüsü (TPE), Türkiye işlenmiş et ürünleri sektörünün, lider markası “Şahin’ i” Tanınmış Marka" olarak kabul etti. TPE'nin, Dr. İbrahim Yaşar Başkanlığı'nda, üyeler Ali Küçükşahin ve H. Tolga Karadenizli'den oluşan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kabul kararı tutanaklarda, "Şahin markasının tertip tarzı ve şekil unsuru ile birlikte et ürünleri sektöründe, özellikle sucuk ve pastırma ürünleri üzerindeki bilinirliği nedeniyle tanınmış marka olarak tespit edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir" olarak kayıt altına alındı.

TPE’nin tanınmışlık kriterleri büyük ölçüde Birleşmiş Milletler Dünya Entelektüel Mülkiyet Örgütü'nün (World Intellectual Property Organization - WIPO) ilkeleri ve kurallarıyla örtüşüyor. Birleşmiş Milletlerin özelleşmiş 17 örgütünden birisi olan. WIPO, "Dünyada fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve yaratıcı etkinliği teşvik etmek amacıyla" 1967 yılında kuruldu.

TPE Tanınmış Marka talebini kabul ettiği andan itibaren, söz konusu markanın kaydı "Özel Korunan Markalar" siciline de yapılıyor. Böylece, TPE tarafından "Tanınmış Marka" olarak olarak tescil edilen her marka aynı zamanda, "Özel Korunan Marka" olarak da tescil ediliyor.

TPE’nin Şahin markasını “Tanınmış Marka” olarak kabul edip, “Özel Korunan Marka” kapsamında tescil etmesinin “bir tesadüf olmadığını” vurgulayan Şahin Sucukları Yönetim Kurulu Danışmanı Hakan Sinangil, TPE kararından kısa süre önce uluslararası bağımsız araştırma kurumu GfK’nın Şahin Sucukları’nı, tüketici gözünde sucuk alanında Türkiye’ nin “en prestijli markası” olarak belirlediğini ve prestijli uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in de 2016 verileri üzerinden yaptığı marka değerlendirme çalışmasında “AA derecesi” verdiğini anımsattı.

“Şahin markasının gelecekteki konumlanması bu çalışmalar sonucu şekillendi”

Sinangil, uluslararası düzeyde kabul görmüş, prestijli araştırma kuruluşu GfK tarafından, tamamen bilimsel temellere dayalı araştırma çalışmalarının, ulusal markalar için son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Şahin markasının mevcut ve gelecekteki konumlanmasının bu çalışmalar sonucu şekillendiğinin altını çizen Sinangil, “Siz markanızı nereye konumlandırırsanız konumlandırın, bir markanın değeri tüketicinin gözündeki algıdır. İnsanların satın alma kararı tamamen o markaya karşı duydukları insani sıcak ilişkiler çerçevesinde gerçekleşir” diye vurguladı ve ekledi:

“Marka-tüketici ilişkisi, insan ilişkilerine indirgenerek incelendiğinde, GfK araştırmasının sonuçları, Şahin’ in tüketicisi ile en güçlü ilişkiye sahip marka olduğunu ortaya koydu. Tüketici gözünde Şahin’in ‘sosyal çevre-yakın arkadaş-evden biri” olarak algılanması bizi çok mutlu etti. Ulusal marka yolculuğu günümüzde son derece uzun ve artık çok daha zor bir yolculuk. Amerika da 10 yıl önceki en büyük şirketlerin yarısı artık listede dahi yok. Bu anlamda sürdürülebilir marka–tüketici ilişkileri, değişen koşullarda şirketlerin en fazla önem vermesi gereken konudur. Biz de Şahin’ i tüketicimize, halkımıza soruyoruz, istekleri, talepleri doğrultusunda pilotluk yapıyoruz; kısacası Şahin’ i halk yönlendiriyor ve yönetiyor.”

“Yatırımlarımıza ve yenilikçi çalışmalarımıza kesintisiz bir biçimde devam ediyoruz”

“Gözbebeğimiz olan Şahin markası, güçlü finansal verilerimizin yanında şirketimizin gücünü en iyi yansıtan, bize rekabet avantajı sağlayan en önemli göstergelerden biridir. Ulusal ve uluslararası düzeyde marka değerimizi arttırmak için yatırımlarımıza ve yenilikçi çalışmalarımıza kesintisiz bir biçimde devam ediyoruz. Teknolojiye ve yenilikçi çalışmalara her yıl yaptığımız yatırımlar, kurulduğumuz günden bugüne titizlikle oluşturduğumuz ve koruduğumuz markamızın sağlıklı gelişimini destekliyor. Özellikle, adeta işlenmiş et ürünleri alanında ‘silikon vadisi’ni çağrıştıran Ar-Ge birimimizin geliştirdiği yenilikçi ürünlere çok önem veriyoruz ve büyüme perspektiflerimizi bu eksen üzerine yerleştiriyoruz.”

TPE literatüründe tanınmış markalar “bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” diye tanımlanıyor.

Devir Patent Tescil Ofisi.
Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’ başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Patentle Türkiye 3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017’de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2’nci Patent
Devamı »

bloglar

Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları başladı
Orta öğretimde patent atağı
Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 16 arttış gösterdi
Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu
Koronavirüse karşı patent başvuruları
Yapay zeka patent alamadı
Devir Patent Tescil Ofisi Data Center Expo Eurasia Fuarına Katılıyor
Yaratıcı fikirleri teşvik eden belge: Patent
Devir Patent