Leave your phone number, our team will communicate with you as soon as possible.
Name - Surname :
Phone :
let's call you
Almanyada Marka Tescili
Türk firmaların Avrupa’daki ticari faaliyetleri, özellikle de Türkiye – Almanya arasında gittikçe artan ithalat ve ihracat ilişkileri Türk markaların uluslararası düzeyde korunmasını gerektirmektedir. Markanın Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde korunması farklı tescil prosedürleri ile mümkündür. Marka Alman Patent ve Marka Dairesi’ne yapılacak başvuru ile ulusal düzeyde korunabileceği gibi, Almanya dışında başka ülkelerde de korunmak isteniyorsa Alman Patent ve Marka Dairesi aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na yapılacak başvuru ile uluslararası marka tescili gerçekleştirilebilir. Tescilli marka korumasından sadece Almanya ve birkaç ülke ile sınırlı kalmadan tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yararlanılmak isteniyorsa Avrupa BirMliği İç Pazar Uyum Ofisi’ne Topluluk Markası başvurusu yapılabilir. Türk vatandaşlarının da topluluk markası başvuru hakkı bulunmaktadır.

Alman Patent ve Marka Dairesi

Fikri Sınai Mülkiyet haklarının korunmasında Almanya’da en önemli kuruluş marka ve patentlerin tescil edildiği Alman Patent ve Marka Dairesidir (Deutsches Patent-und Markenamt-DPMA). DPMA idari birim olarak Federal Adalet Bakanlığı’na bağlıdır. Merkezi Münih’te bulunan kuruluşun ayrıca Berlin ve Jena’da da ofisleri bulunmaktadır.

Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi tescil başvuruları Almanya’da başvuru prosedürü hemen hemen TPE ile aynı olan Alman Patent ve Marka Dairesine yapılmaktadır.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı

Markanın uluslararası tescili WIPO’ya (World Organisation for Intellectual Property) yapılacak başvuru ile sağlanmaktadır. Markanın Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşması ve Markanın Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokole taraf ülkeler WIPO’ya başvurabilirler. Ulusal marka ofisleri (menşe ofisler) aracılığıyla yapılan uluslararası tescil başvuruları WIPO Uluslararası Marka Siciline kaydedilmekte, marka ile ilgili yenileme işlemleri ve değişikliklerde tek bir başvuru ve işlemle seçilen tüm ülkelerde geçerli olmaktadır. WIPO tescil başvurusu, ancak Türk Patent Enstitüsü ya da Alman Patent ve Marka Dairesi gibi menşe ofisler aracılığıyla yapılabilmektedir.

Avrupa Birliği İç Pazar Uyum Ofisi

Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde marka koruması sağlayan Topluluk Markası başvuruları OHIM’e (Office for Harmonization in the Internal Market) yapılmaktadır. Tek bir başvuru ile 28 Avrupa Birliği ülkesinde marka koruması sağlanır. Koruma AB’ye yeni katılan ülkelerde de başkaca bir işleme gerek olmaksızın geçerli olacaktır. Başvurunun belirli AB ülkeleri ile sınırlandırılması mümkün değildir. Başvuru sonucunda elde edilecek marka tüm AB ülkelerinde tescilli bir marka olacaktır. Bu nedenle başvurunun tek bir ülke açısından reddedilmesi halinde dahi marka, Topluluk Markası olarak tescil edilemeyecektir. Markanın bir veya birkaç AB ülkesinde reddedilerek Topluluk Markası alınamayan hallerde marka reddeden ülke haricindeki ülkelerde ulusal tescil yolu ile veya Madrid Sistemi ile birkaç ülkede tescil edilebilir. Türk vatandaşları Topluluk Markası başvurusunda bulunabilecekleri gibi, Madrid Sistemi ile de tüm AB ülkelerinde marka koruması elde edebilirler.

Marka Tescil Süresi

Alman Patent ve Marka Dairesinde marka, başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 4-6 ay içerisinde tescil edilmektedir. Ayrıca hızlandırılmış tescil talebi ile normal tescil ücretinden biraz daha fazla bir ücret ödenerek (200 Euro) tescil süresi kısaltılabilmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nde başvurudan tescile kadar geçen süre dikkate alındığında (11-12 ay) DPMA’da tescil süresi daha kısadır.

Marka Tescil Masrafları

Alman Patent ve Marka Dairesi marka tescil masrafları da hemen hemen TPE’nin tescil ücretleri ile aynıdır. Tescil başvuru ücreti 300 Euro olup, başvuru ücreti 3 adet mal ve hizmet sınıfını kapsamaktadır. İlk 3 sınıftan sonra eklenecek her sınıf için tescil başvuru ücreti 100 Euro’dur. TPE’den farklı olarak marka belgesi düzenleme ücreti yoktur.

Tescilli Markanın Koruma Süresi

Türk Hukukunda olduğu gibi markanın tescil edilmesini takiben, tescilli markaya ilişkin koruma tescilden önce, yani başvuru tarihinden itibaren başlar. Koruma süresi 10 yıl olup, sürenin dolmasından önce tekrar başvuru yapılarak sınırsız olarak yenilenebilir.
Devir Patent Tescil ofisi olarak yurtdışı marka tescili konusunda uzman danışmanlaımız tarafından dosyalarınız hazırlanmaktadır. 
Markanız Yurt Dışında Tescilli mi ?
Rüçhan Hakkı olarak da bilinen öncelik hakkı sayesinde bir marka sahibi ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yurtdışında tescil için başvuru yaparsa, koruma tarihi ilk başvuru tarihi olarak kabul edilir ve siz marka sahiplerine büyük avantaj sağlar. Rüçhan hakkından bağımsız olarak da yurtdışında marka tescil işlemleri yapılmaktadır.Yurtdışında markaların korunması için siz müvekkillerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda izlenebilecek alternatif yollar;Ülkesel Marka TesciliYurtdışında istenen ülkede o ülkenin kendi mevzuatlarına göre yapılabilecek marka başvurusudur. Diğer başvuru sistemlerine belirli avantajları ve dezavantajları vardır. Konu hakkında detaylı bilgi için uzman arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz.Yurtdışında marka tescil başvurusu ülkesel bazda (ulusal) yapılabildiği gibi çeşitli ülkeleri kapsayan toplu sistemlerle de yapılabilir. Tüm dünyada geçerli tek bir tescil sistemi mevcut o
Read more »

blogs

Markanız Yurt Dışında Tescilli mi ?
Yurtdışı Patent ( Uluslar Arası Patent PCT )
TÜBİTAK reformuyla 'sahipli Ar-Ge' modeli geliyor
Ailece robot üretiyorlar
İndirme Özelliği Nedeniyle Netflix`e Patent Davası Açıldı!
İÜ kimya alanında 2 yeni patent aldı
Patent Tescili
Marka Tescili