Leave your phone number, our team will communicate with you as soon as possible.
Name - Surname :
Phone :
let's call you
Patent Registration » Faydalı Model Tescil

Faydalı Model

Faydalı model tamamen buluşçuluğu teşvik ve iyi niyet üzerine göre şekillenmiş bir kavramdır. Patentler araştırma, inceleme aşamalarından geçmekte ve patent tescili 3 yıla yakın bir sürede sonuçlanmaktadır. Faydalı modelde ise patent tescilinde aranan en önemli şartlardan “tekniğin bilinen durumunu aşma” unsuru aranmadığı gibi belge teslimi de çok kısa sürede gerçekleşmektedir.

Göreceli olarak daha küçük çaptaki buluş sahipleri patente göre daha kısa bir süre için (7 yıl) sorgusuz sualsiz patent hakkı sahip olmaktadırlar. Araştırma veya inceleme söz konusu olmadığı gibi başvuru sahibinin beyanı başvuru için yeterli olmaktadır. Tek istenen verilen bilgilerin doğru olmasıdır.

Faydalı model, bir geçiş sistemidir. Patente aşina olmayan küçük buluş sahiplerinin buluş yapma, buluşunu koruma fikrine alışması için ihdas edilmiş bir sınai hak unsurudur.

 

Faydalı model tescilinin olumlu ve olumsuz yanları mevcuttur.

Devir Patent olarak dosyanız uzman mühendislerimiz tarafından hazırlanır ve başvuruya uygun hale getirilir. 

Markanız Yurt Dışında Tescilli mi ?
Rüçhan Hakkı olarak da bilinen öncelik hakkı sayesinde bir marka sahibi ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yurtdışında tescil için başvuru yaparsa, koruma tarihi ilk başvuru tarihi olarak kabul edilir ve siz marka sahiplerine büyük avantaj sağlar. Rüçhan hakkından bağımsız olarak da yurtdışında marka tescil işlemleri yapılmaktadır.Yurtdışında markaların korunması için siz müvekkillerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda izlenebilecek alternatif yollar;Ülkesel Marka TesciliYurtdışında istenen ülkede o ülkenin kendi mevzuatlarına göre yapılabilecek marka başvurusudur. Diğer başvuru sistemlerine belirli avantajları ve dezavantajları vardır. Konu hakkında detaylı bilgi için uzman arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz.Yurtdışında marka tescil başvurusu ülkesel bazda (ulusal) yapılabildiği gibi çeşitli ülkeleri kapsayan toplu sistemlerle de yapılabilir. Tüm dünyada geçerli tek bir tescil sistemi mevcut o
Read more »

blogs

Markanız Yurt Dışında Tescilli mi ?
Yurtdışı Patent ( Uluslar Arası Patent PCT )
TÜBİTAK reformuyla 'sahipli Ar-Ge' modeli geliyor
Ailece robot üretiyorlar
İndirme Özelliği Nedeniyle Netflix`e Patent Davası Açıldı!
İÜ kimya alanında 2 yeni patent aldı
Patent Tescili
Marka Tescili