Leave your phone number, our team will communicate with you as soon as possible.
Name - Surname :
Phone :
let's call you
Geçmişten Günümüze Patent
Patent terimi esas itibariyle “kamunun incelenmesine açık  mektup “ anlamına gelmektedir.  Tarihte  ilk olarak bugünkü tanıma tam uymasa bile 337 yılında Roma imparatoru  Konstantin’in  belirli sektörlerdeki zanaatkarları tüm sosyal hizmetlerden muaf tutması ve onlara imtiyazlar tanıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Elizabeth ve 1.James döneminde kraliyet önceliği altında tekel imtiyazı verme politikası 1623 tarihli Tekel yasası olarak sonuçlandı ve patent sistemi İngiltere ‘de olduğu kadar uzun yıllar boyunca resmi bir sistem olmaktan çok uzaktı. Ama bugün olduğu gibi bir patent kavramı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar mülk veya kişiye ait değildi, kraliyet onların satılmasına, transfer edilmesine, vasiyet olarak bırakılmasına izin vermezdi. İlk gerçek patentin  Floransa Cumhuriyeti’nde 1421 yılında ünlü mimar ve mucit Filippo Brunelleschi’ye ünlü mimari eseri Duomo of Florence’e   Carratan mermeri taşımak için tasarlanmış gemisi için verikdiği iddaa edilmektedir.  İlk patent yasası ile ise bir tartışma söz konusu değildir. Venedik Cumhuriyeti’ nin 19 mart 1474’te kabul ettiği patent yasası ilk patent yasası olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra hızlı bir şekilde kıta Avrupasına  yayılmıştır. 
Avrupa’da durum böyle iken ülkemizde bu kavramların ne zaman ortaya çıktığına isterseniz bakalım. 13. ,14. Yüzyıllara dayanan bu kavramları ilk olarak Ahilik müessesi içinde görmekteyiz. Ahilik sistemi buluşa dayanmakta, yenilikçilik  teşvik etmektedir. Geliştirilen yenilik için günümüzde patentlerde olduğu gibi bir tekel hakkı verilmekteydi. Ancak bu yeniliği ve tekniği  başka bölgelerde de kullanılmaktaydı. Avrupa ile benzer uygulamalar, hukuki düzenlemeler 1871 tarihli Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname" ve 1879 tarihli "İhtira Beratı Kanunu ile oluşmuştur.Bu düzenlemeler ülkemizde marka ve patent konularında ülkemizde yasal korumanın teşkil etmektedir. 24 Haziran 1994 tarihinde Sanayi  Ticaret Bakanlığına bağlı özerk bir kuruluş olan Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bakan Işık geçtiğimiz günlerde yaptğı bir açıklamada ye bir Patent Kanununun yolda olduğunu belirten bir açıklama yaparak bu yasayla birlikte çağın şartlarına uygun hale getirileceğini belirtmiştir.
Aslında birazda sayısal verilerle ülkemizdeki durumu açıklığa kavuşturalım.TPE’nin istatistiklerine bakarak ülkedeki patent başvurusu  sayısı her geçen gün artmaktadır.2015 yılında 5 bin üzerinde başvuru ile en yüksek rakama çıkmıştır.Bu rakamın yarısının İstanbul’dan yapıldığını da açıklanan veriler ortaya koymaktadır.Bu konuda lider konumunda olan ülke ise Çin.

Devir Patent Tescil Ofisi.
Markanız Yurt Dışında Tescilli mi ?
Rüçhan Hakkı olarak da bilinen öncelik hakkı sayesinde bir marka sahibi ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yurtdışında tescil için başvuru yaparsa, koruma tarihi ilk başvuru tarihi olarak kabul edilir ve siz marka sahiplerine büyük avantaj sağlar. Rüçhan hakkından bağımsız olarak da yurtdışında marka tescil işlemleri yapılmaktadır.Yurtdışında markaların korunması için siz müvekkillerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda izlenebilecek alternatif yollar;Ülkesel Marka TesciliYurtdışında istenen ülkede o ülkenin kendi mevzuatlarına göre yapılabilecek marka başvurusudur. Diğer başvuru sistemlerine belirli avantajları ve dezavantajları vardır. Konu hakkında detaylı bilgi için uzman arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz.Yurtdışında marka tescil başvurusu ülkesel bazda (ulusal) yapılabildiği gibi çeşitli ülkeleri kapsayan toplu sistemlerle de yapılabilir. Tüm dünyada geçerli tek bir tescil sistemi mevcut o
Read more »

blogs

Markanız Yurt Dışında Tescilli mi ?
Yurtdışı Patent ( Uluslar Arası Patent PCT )
TÜBİTAK reformuyla 'sahipli Ar-Ge' modeli geliyor
Ailece robot üretiyorlar
İndirme Özelliği Nedeniyle Netflix`e Patent Davası Açıldı!
İÜ kimya alanında 2 yeni patent aldı
Patent Tescili
Marka Tescili