Leave your phone number, our team will communicate with you as soon as possible.
Name - Surname :
Phone :
let's call you
MEB'den Patent ve Faydalı Model Bilgileri Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Patent ve Faydalı Model Bilgileri konusunda resmi yazı yayınlandı.
Türkiye'de uygulanabilir, rasyonel bir mesleki ve teknik eğitim sistemi modelinin hayata geçirilmesi için gereken politika, tedbir ve eylem adımlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan, ilgi Strateji Belgesi ve Eylem Planının 3.1.3. Nolu tedbirinde,''...... Yeni bir malzeme, ürün, düzenek, uygulama geliştiren MTE öğrenci, kursiyer, çalışan ve öğretmenlerinin patent veya faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecek ve desteklenecektir. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılanların teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi ve yarışma ürünlerinin patentlerinin alınması hususunfa MTE okul ve kurumları desteklenecek, işletmelerle iş birliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.'' denilmektedir. 2006-2016 yılları arasında Patent Enstitüsü Başkanlığına patent başvurusunda bulunan/patent alan Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrenci ve öğretmenler ile patent ve faydalı model bilgileri ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve okul/kurumlarımızda patent ve faydalı model oluşturma çalışmaları bulunan/çalışmalara başlayacak olan öğrenci ve öğretmenlerin söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki kamu kaynakları ve yerel imkanların kullanılarak desteklenmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Devir Patent Tescil Ofisi. 
#patenthaber #markatescili #patent #tasarım #devirpatent
Markanız Yurt Dışında Tescilli mi ?
Rüçhan Hakkı olarak da bilinen öncelik hakkı sayesinde bir marka sahibi ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yurtdışında tescil için başvuru yaparsa, koruma tarihi ilk başvuru tarihi olarak kabul edilir ve siz marka sahiplerine büyük avantaj sağlar. Rüçhan hakkından bağımsız olarak da yurtdışında marka tescil işlemleri yapılmaktadır.Yurtdışında markaların korunması için siz müvekkillerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda izlenebilecek alternatif yollar;Ülkesel Marka TesciliYurtdışında istenen ülkede o ülkenin kendi mevzuatlarına göre yapılabilecek marka başvurusudur. Diğer başvuru sistemlerine belirli avantajları ve dezavantajları vardır. Konu hakkında detaylı bilgi için uzman arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz.Yurtdışında marka tescil başvurusu ülkesel bazda (ulusal) yapılabildiği gibi çeşitli ülkeleri kapsayan toplu sistemlerle de yapılabilir. Tüm dünyada geçerli tek bir tescil sistemi mevcut o
Read more »

blogs

Markanız Yurt Dışında Tescilli mi ?
Yurtdışı Patent ( Uluslar Arası Patent PCT )
TÜBİTAK reformuyla 'sahipli Ar-Ge' modeli geliyor
Ailece robot üretiyorlar
İndirme Özelliği Nedeniyle Netflix`e Patent Davası Açıldı!
İÜ kimya alanında 2 yeni patent aldı
Patent Tescili
Marka Tescili